Skip to main content

Tin tức sự kiện

Thông báo niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo pháp luật/di chúc
Thông báo niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của ông Trần Văn Minh, sinh năm 1948. Cư ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tân Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029
Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tân Phú tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tân Phú lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Thông báo hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
Hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
Lễ ra mắt quỹ chăm sóc phát huy vai trò Người Cao tuổi xã Tân Phú
Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người Cao tuổi sẽ tô thắm thêm truyền thống “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Hội Người Cao tuổi Việt Nam

Nông nghiệp - Nông thôn

Sản phẩm địa phương